Tüm Haberler

Saya Gezme Türküsü 1 Türküsünün Hikayesi

Saya Gezme Türküsü 1 Türküsünün Hikayesi

Saya gezmesi genellikle koç katımından sonraki 100. günde olur. Bu da Zemheri ayının ortalarına rastlamaktadır. Köy gençleri biraraya toplanır. İçlerinden seçtikleri üç genci çoban, arap ve gelin kılığına sokarlar. Çoban kıyafetindeki köseye keçeden yapılma aba veya kürk giydirilir, takma sakal, bıyık takılır ve belindeki kuşağa takırdak, çan ve zil bağlanarak eline de uzunca bir değnek verilir. Arabın yüzü kül ile boyanır ve başına da telek ve çıpkılardan yapılan bir başlık vurulur, eline bir def verilir. Gelin kılığına sokulan gencin başına yazmadan bir örtü ile uzun kollu entari giydirilir. Ayrıca, gençlerden birkaçına da toplanacak yağ, bulgur vs’yi koymak için heybe, torba ve helke verilir. Akşamdan sonra köyün bir ucundan başlanarak evler tek tek dolaşılır. Dolaşma esnasında hep bir ağızdan şu türkü söylenir.

Kınalı koç mor koyunu aşılar
Zemheri ayazı her yer ışılar
Sayaya çıkmış da obadan yiğitler
Haberiniz olsun konu komşular

Vardıkları her evde çeşitli oyunlar düzenlenir. Avluya girişte şu mâniyi okurlar.

Sayacı geldi duydun mu
Köseyi gelini gördün mü
Niye geldiler sordun mu
Bulgur yağ ekmek verdin mi

Köse dediğimiz çoban kılığındaki erkek, hane sahibinden bahşiş almak maksadıyla yalancıktan yere yatar, bayılır. Arabın çaldığı defin eşliğinde gelin kılığındaki arkadaşı, başında şu türküyü söyler:

Köse oğlan yatar uzun
Benim ağam iki gözüm
Ablama sözün geçerse
Heybeye koy iğde üzüm

Kösemin gözleri humar
Birin açar birin yumar
Uzanmış yerde yatıyor
Ağasından bahşiş umar

Koyunun çift kuzulasın
İneklerin buzalasın
Bulgurunan yağ verirsen
Mayaların yavrulasın

Kırık kağnının kayışı
Gelir gıvrışı gıvrışı
Kalkalım kösem kalkalım
Ağamdan aldık bahşişi

Yekin köse oğlan yekin
Toza battı samur kürkün
Tasalanıp gayret çekme
Ayağa kalk doldu yükün

Ambarına buğday dolsun
Ablam çift oğlan doğursun
Müsade alıp gideriz
Ağam hanen kutlu olsun

Hane sahibinin verdiği bahşişten sonra ayağa kalkmaya “Oğlan canlandı” veyahut “Köse canlandı” tabiri kullanılır. Elde edilen bulgur ve tereyağıyla büyük kazanda pilâv pişirilir. Toplanan diğer erzaklar, büyük sinilerin üstüne konur, yenilir, içilir, sabaha kadar eğlenilir.

Topluluk her eve vardığında hane sahibinin hoşuna gidecek türküler söylerler. Bunlardan bazısını aşağıya alıyorum.

Evine vardım da yeşil bağ gibi
Bir çift kızı var da doğan ay gibi
Oğlunu sorarsan burma bıyıklı
Yanında duruyor karlı dağ gibi

Evinin önü de bir derin kuyu
Dünyada bulunmaz ağamın huyu
Ablam üç eteği giymiş salınır
Boğazına takmış mavi boncuğu

Bir Cevap Yazın

Reklamlarla Destek Ol!