Tüm Haberler

Melik Şerif Düzünü 2 Türküsünün Hikayesi

Melik Şerif Düzünü 2 Türküsünün Hikayesi

93 muhacirlerinden bir kafile Refahiye’nin Yurtbaşı Köyü yöresine geçici bir süre için yer değiştirmiş. Bu kafilenin, “Şahin” isminde, zengin iki karısı olan bir ağası varmış.

Melikşerif Köyü’nün ağası ise “İsak Bey” adında biriymiş. İsak Bey’in “Ak Hanım” ve “Zeynep” adında iki kızı, “Şevket Bey” adında bir de oğlu varmış.

Şamil, İsak Bey’in küçük kızı Zeynep’e dünür olur. Üçüncü hanım olarak Zeynep’le evlenmek ister. Zeynep’i oldukça fazla sevmektedir.

Fakat, İsak Bey bu işe rıza göstermez. Zeynep de iki evli bir kişinin üçüncü hanımı olmak istemediğini belirtir. İsak Bey’in iki kızı ve hizmetkarlarının hanımları, her gün Bulgarı Çayırları semtine, koyunları sağmaya giderler.

Bunu bilen Şamil, Zeynep’in yolunu bekler. Kırık atlısı ile Zeynep’i alıp, zorla kaçırır. Bu kaçırma esnasında, otuz iki örük olan Zeynep’in saçının sekiz örüğü kopar.

İsak Bey’e haber gelir, elli atlıyla Şamil’in peşine düşer, fakat yetişemez.

O civarda barınamayacağını anlayan Şamil, Zeynep’i alarak Bayburt’un Pavnik Köyü’ne yerleşir.

Bir Cevap Yazın

Reklamlarla Destek Ol!