Tüm Haberler

Taş Bebek Türküsünün Hikayesi

Taş Bebek Türküsünün Hikayesi

Anadolu’nun bir çok bölgesinde söylenen “Taş Bebek” öykü ve türküsü, elimizdeki cönkte Kırşehir’e özgü bir nitelik arzetmektedir.

Esme ile Kemal dokuz yıllık evli olmalarına rağmen bir türlü çocukları olmamıştır. Komşuların çocuksuz olmalarını dillerine dolayıp ileri geri konuşmalarına kulağını tıkayan Esme, yalnız kaldığı zamanlar kendi kendine şöyle mırıldanır:

Bir oğlum olsa da gitse hocaya
Okuya okuya çıksa heceye
Muştular verseler bizim peçeye

Neyleyim neyleyim eli neyleyim
Ninni söylemeyen dili neyleyim

Bir kızım olsa da bir fistan diksem
Zülfünü tarayıp saçını örsem
Eller ile bende gülsem güvensem

Neyleyim neyleyim eli neyleyim
Tomurcuk vermeyen gülü neyleyim

Bir elekçi gelse bir elek alsam
Iğrana ığrana toprak elesem
Kutmu kumaşa beze belesem

Neyleyim neyleyim eli neyleyim
Bebek belemeyen kolu neyleyim

Babası oturmuş bir evlat ister
Kadir Mevlam bize bir evlat göster
Evlatsız gidersek kınaman dostlar

Neyleyim neyleyim eli neyleyim
Evlatsız kalan evi neyleyim

Karısını çok sevmesine rağmen ailesinin ve yakınlarının baskısına daha fazla dayanamayan Kemal, çocuk için komşunun kızıyla evlenme hazırlığı içindedir. Bunu duyan karısı Esme, çok üzülür, fakat elinden bir şey gelmez. Son çare olarak bir taşı tülbente sarar ve şöyle bir yakarışta bulunur:

Ak taş diye belediğim
Tülbentime doladığım
Hak’tan dilek dilediğim
Mevlam bu taşa can versin

Çektiğim dert ile mihnet
Ben kimlere edem minnet
Medine’de ol Muhammed
Söylen bu taşa can versin

Yolda giden ulu kervan
Dizimde kalmadı derman
Kırşehir’de Ahi Evran
Söylen bu taşa can versin

Kurban olam kavim kardaş
Ben kimlere olam yoldaş
Koca Hünkar Hacı Bektaş
Söylen bu taşa can versin

Yazılanlar gelir başa
Hele bakın olan işe
Ünü böyük Aşık Paşa
Söylen bu taşa can versin

Felek bana etti cevri
Dayanmıyor yürek gayri
Ulu Ahmed-i Gülşehri
Söylen bu taşa can versin

Kadir Mevlam kerem kani
Kara taşa verir canı
Baba Süleyman Türkmani
Söylen bu taşa can versin

Bu ne kısmet bu ne talih
Ciğerlerim bölük bölük
Kaya Şeyhi Şeyh Salih
Söylen bu taşa can versin

Niyaz eder sana Esme
Kullarına cefa verme
Ziyarette Yunus Emre
Söylen bu taşa can versin

Kara taşa nenni dedik
Yedi kat tülbente sardık
Ekecik’te Emrem Taptık
Söylen bu taşa can versin

Dileklerim kabul ola
Taş bebeğim dile gele
Mecidiye’de Yağmur Dede
Söylen bu taşa can versin

Düştü yürek yandı köze
İmdat eyle Esme kıza
Kızıl Dağ’da ol Şıh Hamza
Söylen bu taşa can versin

Harmanlarda olur yaba
Savururlar kaba kaba
Aflak’ta Pir Abdal Koca
Söylen bu taşa can versin

Bu ne acı bu ne keder
Yüreğimden kanlar gider
Derde deva Şeyh Kalender
Söylen bu taşa can versin

Emeklerim verme yele
Göz yaşlarım döndü sele
Avcı’daki Sayıt Dede
Söylen bu taşa can versin

Yüksekte şahin yuvası
Enginde Türkmen obası
Şad olsun Kemal babası
Mevlam bu taşa can versin

Bir Cevap Yazın

Reklamlarla Destek Ol!