Tüm Haberler

Sana Bir Sözüm Var Koçak Ayvaz’ım Türküsünün Hikayesi

Sana Bir Sözüm Var Koçak Ayvaz’ım Türküsünün Hikayesi

Âşık Cünun, Köroğlu’ya Erzurum’dan Cevher (Cafer) Paşanın kızı Telli Hanımın resmini getirmiştir. Köroğlu bu kıza âşık olur. Beylerinden birine, Telli Hanımı Çamlıbel’e kaçırma vazifesini vermek ister. Bu güç işi, o zamana kadar sönük duran Demircioğlu üzerine alır.

Demircioğlu, Köroğlu’nun, kuvvetine hayran olarak Çamlıbel’e getirdiği bir delikanlıdır. O bir nalbandın yanında çıraktı; Köroğlu bir gün atını nallatmağa bu nalbandın dükkânına girdi; usta dükkânda değildi çırak kendisine nal beğendiremedi; Köroğlu çırağın çakmak üzere aldığı bütün nalları kırdı. Para verme zamanı gelince bu sefer de Köroğlu Demircioğlu’ya para beğendiremedi. Demircioğlu o kadar kuvvetli idi ki, Köroğlu’nun verdiği altınları parmaklarının arasında sıkıştırıp onların yazı ve turalarını siliyor, Köroğlu’ya, “kalp para istemem!” diye geri veriyordu. Köroğlu genç demircinin kuvvetine hayran oldu. Demircioğlu da sonradan, bu atlının Köroğlu olduğunu öğrenince, dükkânı bıraktı, onun peşine takıldı.

İşte bu Demircioğlu Cevher Paşanın kızını kaçırmak üzere Erzurum’a yollanır. Kendine âşık süsü vererek Cevher Paşanın sarayına girer. Kızla sözleşir, günün birinde kızı kaçırır. Fakat arkalarından Cevher Paşanın askerleri yetişirler. Demircioğlu tek başına cenge girişir. Atı ölür, kendisi yaralanır; onu tutarlar, bağlayıp zindana atarlar.

Tam asılacağı gün, darağacının dibinde saatini beklerken Köroğlu arkadaşlariyle yetişip onu kurtarır. Bu sefer gönül hoşnutluğu ile Cevher Paşanın kızını alırlar, Çamlıbel’e dönerler.

Bir gece yarısı Köroğlu, Ayvaz’a, Demircioğlu’nun imdadına koşmak üzere hazırlanma emrini veriyor:

Sana bir sözüm var koçak Ayvaz’ım
Bir kolumuz tutulmuştu eldedir
Eğerlen Kır atı alın getirin
Ağam gelir diye gözü yoldadır

Kır atın üstünde bir uzun yayla
Ağlayıp sızlama kaderim böyle
Sılaya varınca anama söyle
Elleri duda gözü yoldadır

Cıda değsin koçaklarım uyansın
Ak bilekler kızıl kana boyalısın
Demircioğlu bügün harbe dayansın
Düşmanı yıkacak gücü koldadır

Köroğlu’m görmüştür kara düşünü
Kadir mevlam asan etsin işini
Herkes ata binsin çeksin başını
Eşin dostun şimdi gözü yoldadır

Bir Cevap Yazın

Reklamlarla Destek Ol!