Tüm Haberler

Ben Bir Köroğlu’yum Türküsünün Hikayesi

Ben Bir Köroğlu’yum Türküsünün Hikayesi

Oktay Mert, Köroğlu şiirlerini kitaplaştırırken büyük olasılıkla Köroğlu’nun kendi yazdığı koçaklamalar dışında, halk tarafından Köroğlu’ya yakılan türküleri de derlemiş ve Köroğlu’nun şiirleri olarak göstermiştir.

Köroğlu’nun, Oğuzların büyük halk kahramanı olduğu, Türkiye gibi Türkmenistan ve Azerbaycan’da da benimsendiği, önemsendiği; buralarda da ona yakılan türküler bulunduğu ve adı etrafında hikayelerin oluştuğu unutulmamalıdır. Melih Duygulu’nun hazırladığı, Kalan Müzik’ten çıkan “Asya İçlerinden Balkanlara Saz” adlı önemli albümde, Azerbaycan’dan derlenmiş Köroğlu’ya yakılan farklı bir türkü de var.

Oğuz coğrafyasının doğusunda olduğu gibi, batıda, Anadolu’da da bir çok Köroğlu yiğitlemesi vardır. Düğünlerde bayramlarda oynanan halk oyunumuz Köroğlu oyununu da burada anmalıyız. Buradaki sözler de Afyonkarahisar’daki Köroğlu çeşitlemesidir. Sözlere bakıldığında, baştaki dörtlüğün muhtemelen bir koçaklamadan uyarlandığı; bu bölüm dışında türkünün, bentleri üç dizeli kavuştakları iki dizeli türkülerden olduğu açıkça görülebilir. Dörtlüklerden oluşmaması, son bölümde Köroğlu mahlasının kullanılmamış olması gibi özellikler, sözlerin bir halk türküsüne ait olduğunu açıkça gösteriyor.

Bu türkü dışında Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde de “Çamlıbelden Baktı Köroğlu” adlı bir çeşitlemenin bulunduğunu, Köroğlu oyununun yöre düğünlerinde oynandığını belirtmekte yarar var.

Yine kendi kasabamda, eski türkülerden bazılarını bilen annemden kendi derlediğim “Geçin bezirganlar buradan geçin” adlı farklı bir çeşitlemenin de olduğunu söylemeliyim. Bu türkü kasabamda kadın oyun havası olarak hala oynanmakta.

Bir Cevap Yazın

Reklamlarla Destek Ol!