Tüm Haberler

Galınca (Şikar Olub Elden) Türkü Sözleri

Türkünün Sözleri

Eser Sahibi :
Yöresi :

Galınca (Şikar Olub Elden) Türkü Sözleri

Şikar olub elden ele düşmesin
Gurulmuş torlara fe’le düşmesin
Yaman göze yaman dile düşmesin
Gan ağlaram gürbetde galınca

Bir vahtlar Gapancı’da sahladın
Zabitinin gözlerini bağladın
Ebes yere gefil açıb tulladın
Dincelmezem ta bir sorag bilince

Seyyad olub ov dalınca getmezdim
Dünyada çoh gem ü güsse etmezdim
Heç bir kesin eteyinden tutmazdım
İndi ta yalvarram rüsva olunca

Bir seyyadın elden getdi terlanı
Ta ömrüne felek saldı nalanı
Çağırır her zaman kadir molanı
Ağlayıban her dem onu deyince

Bahar olcag şahbazım ov eyledin
Unutdun menzilin me’van neyledin
Ne bir geldin çemen vesfin söyledin
Ne seyr etdin gül çiçekler solunca

Semender tek od tutuban yansaydın
Her bahar ger heyir şerin bilseydin
Alıb gucağına bağra bassaydın
Keseydin ellerin ondan üzünce

Bir müddet gediben gürbetde galdım
Her yana bahdıgca heyretde galdım
Ne bir ses eşitdim ne sorag aldım
Tekebbür eyledim nahag dalınca

Ey kaş ki olmayaydı dünyade
Ömür me’muresin veriben bade
Gem güsse çekmeye olub amade
Leng olaydım möhnet suyun içince

Vetenden el çekib baş götdü gaçdı
Yuvadan çıhuban bal ü per açdı
Canımı çoh yanar odlara saçdı
Gan ağlaram o gürbetden gelince

Ne bilmedi sevda ne de duymadı
Ne rahet bir menzilinde uy(u)madı
Ne çemenden ne çiçekden doymadı
Men de onu bir göreydim doyunca

Ay ağalar bir terlanım uçubdur
Sağ elimden sol elime alınca
Onu tutan heyrin behrin görmesin
Men fegirin nalesi var dalınca

Peyile ta bir tülegi goymaram
İntizardan gözüm humub uy(u)maram
Gece gündüz iylemekden doymaram
Seyyadıyam o terlanın ölünce

Yüz min seyyad olsam tuta bilmerem
Dalınca yügürrem çata bilmerem
Cılgısın bilmesem yata bilmerem
Göz tikerem yollarına gelince

Kemine ta elden getdi görmezsen
Lezzet ile bir de dövran sürmezsen
Ehl-i neş’e zümresine girmezsen
Kaş öleydin bu günleri görünce

  • 1354
  • 46464

Sanatçının Diğer Eserleri

    Bir Cevap Yazın

    Reklamlarla Destek Ol!