Tüm Haberler

Diğnen Ağalar Birem Birem Türkü Sözleri

Türkünün Sözleri

Eser Sahibi :
Yöresi :

Diğnen Ağalar Birem Birem Türkü Sözleri

Diğnen ağalar da birem birem söyleyim
Afşırı çafşırı yolun var dağlar
Gamalaklu garardıçlı sekili
Selvili sögütlü çalın var dağlar

Ahar dağında gördüm Maraş Beyi
Engizekte derler elin çoğunu
Beyti Saracığda Göğür dağını
Göğsün güzeli derler elin var dağlar

***

Öner Yağcı, Dadaloğlu (Yaşamı ve Şiirleri)
adlı eserinde, şiiri şu şekilde aktarmaktadır
İleri Yayınları, No.108, Birinci Basım,
Ekim 2006, s.171 (Dadaloğlu’ndan)

Dinlen ağ’lar birem birem söyleyim
Arşı çarşı gider yolun var dağlar
Kamalaklı kar’ardıçlı sekiler
Selvili söğütlü şarın var dağlar

Binboğa’yı dersen dağların beyi
Görüken Soğanlı hani Koçdağı
Aladağ Bakırdağ Bulgar’ın tayı
Erciyes ulunuz pirin var dağlar

Ahir Dağ’dan gördüm Maraş elini
Engizek’te derler ilin çoğunu
Gezdim seyreyledim Konur dağı
Göğsü gök ördekli gölün var dağlar

Dadaloğlu’m bunu böyle diyeli
Üçyüz altmış altı dağı sayalı
Burnu hırızmalı katar mayalı
Kol kol olmuş gelir elin var dağlar

Sanatçının Diğer Eserleri

Bir Cevap Yazın

Reklamlarla Destek Ol!