Tüm Haberler

Mısır İllerinde Yatan Erenler Türküsünün Hikayesi

Mısır İllerinde Yatan Erenler Türküsünün Hikayesi

Âşık Cünun, Köroğlu’ya Erzurum’dan Cevher (Cafer) Paşanın kızı Telli Hanımın resmini getirmiştir. Köroğlu bu kıza âşık olur. Beylerinden birine, Telli Hanımı Çamlıbel’e kaçırma vazifesini vermek ister. Bu güç işi, o zamana kadar sönük duran Demircioğlu üzerine alır.

Demircioğlu, Köroğlu’nun, kuvvetine hayran olarak Çamlıbel’e getirdiği bir delikanlıdır. O bir nalbandın yanında çıraktı; Köroğlu bir gün atını nallatmağa bu nalbandın dükkânına girdi; usta dükkânda değildi çırak kendisine nal beğendiremedi; Köroğlu çırağın çakmak üzere aldığı bütün nalları kırdı. Para verme zamanı gelince bu sefer de Köroğlu Demircioğlu’ya para beğendiremedi. Demircioğlu o kadar kuvvetli idi ki, Köroğlu’nun verdiği altınları parmaklarının arasında sıkıştırıp onların yazı ve turalarını siliyor, Köroğlu’ya, “kalp para istemem!” diye geri veriyordu. Köroğlu genç demircinin kuvvetine hayran oldu. Demircioğlu da sonradan, bu atlının Köroğlu olduğunu öğrenince, dükkânı bıraktı, onun peşine takıldı.

İşte bu Demircioğlu Cevher Paşanın kızını kaçırmak üzere Erzurum’a yollanır. Kendine âşık süsü vererek Cevher Paşanın sarayına girer. Kızla sözleşir, günün birinde kızı kaçırır. Fakat arkalarından Cevher Paşanın askerleri yetişirler. Demircioğlu tek başına cenge girişir. Atı ölür, kendisi yaralanır; onu tutarlar, bağlayıp zindana atarlar.

Tam asılacağı gün, darağacının dibinde saatini beklerken Köroğlu arkadaşlariyle yetişip onu kurtarır. Bu sefer gönül hoşnutluğu ile Cevher Paşanın kızını alırlar, Çamlıbel’e dönerler.

Demircioğlu, elleri, ayakları bağlı, mahpus yattığı yerden feryadeder:

Mısır illerinde yatan Erenler
Sizden de bir imdat el’aman aman
Kesildi gedikler bağlandı yollar
Çıkmaz bir tarafa yol aman aman

Devran beni dertten derde saldırır
Ecel gelmiş peymanesin doldurur
Duyar Cevher Paşa beni öldürür
Dökerler kanımı sel aman aman

Altımızdan Arab – Atı vurdular
Üstümüzde yeşil çadır kurdular
Düşmanlarım kem günüme geldiler
Yığılır seyrime il aman aman

Demirc’oğlu’m der ki Hak hazır nazır
Elinde satırlar kasaplar hazır
Yetiş imdadıma hazret-i Hızır
Esmez bir taraftan yel aman aman

Bir Cevap Yazın

Reklamlarla Destek Ol!