Tüm Haberler

Kızılırmak Can İncitme Türküsünün Hikayesi

Kızılırmak Can İncitme Türküsünün Hikayesi

Türküye konu olan olay yaklaşık olarak bundan 300-350 sene evvel geçer. Türkünün yaygın olduğu yöreler, Sivas ve Samsun bölgeleridir.

Birbirini seven iki gencin neş’e ve mutluluk içinde geçen düğünlerinden sonra gelin, törenle delikanlının köyüne götürülecektir. Gelin alayının yolu Kızılırmak üzerinde bir köprüden geçmektedir. Alay tam köprüden geçerken köprü yıkılır. Gelin Kızılırmak’ın bozbulanık suyunda kaybolur gider. Bütün aramalar boşunadır. Kızılırmak allı gelini sessizlerde boğmuş bırakmıştır.

Dertli güvey bu ağıtı yakar.

Bir Cevap Yazın

Reklamlarla Destek Ol!