Tüm Haberler

Kılıçlı Maya (Ya Bülbül Güle Kon) Türküsünün Hikayesi

Kılıçlı Maya (Ya Bülbül Güle Kon) Türküsünün Hikayesi

IV. Murat Bağdat seferine çıkarken, güzergah üzerinde bulunan Urfa’da Şazeli şeyhi Ali Dede’yi ziyaret eder ve bir müddet kalır. Bu süre içerisinde Urfa’da musikiyle iştigal eden ne kadar hanende ve sazende varsa onları dinler, iltifatlarda bulunur. Mecliste bulunanlara “daha başka ustalar yok mu” diye sorar. Cemaatte ileri gelenlerden birisi, “Hünkarım, Kuloğlu Mustafa adında bir ustamız vardır. Ancak, canı isterse musiki topluluklarına katılır, istemezse katılmaz” der.

IV. Murat merak eder. Kuloğlu Mustafa’ya davet için haber gönderirler. Ama Kuloğlu Mustafa gelmez. Bunun üzerine padişah iki askeri kılıç kuşandırarak ‘bu adamı bulun getirin’ emrini verir. Askerler Kuloğlu Mustafa’yı zorla getirirler.

Kuloğlu Mustafa, padişahın huzuruna alınır ve musiki heyetine katılır. Bir iki parçadan sonra,

“Ya bülbül güle kon, dikene konma” diye başlayan uzun havayı okur.

Orada bulunanlar ilk defa dinledikleri uzun havaya hayran kalırlar ve padişaha iletirler. IV. Murat, Kuloğlu Mustafa’ya döner ve sorar,

– “Bu parçanın hikmeti nedir?”

Kuloğlu Mustafa,

– “Efendim mahur makamında bir Maya okudum huzurunuzda. İsmi de ‘Kılıçlı Maya’ olsun. Çünkü kılıç zoruyla getirildim” der ve günümüze kadar bu parça “Kılıçlı Maya” olarak gelir.

Bir Cevap Yazın

Reklamlarla Destek Ol!